تولید تجهیزات پزشکی و امدادی
مشارکت در ساخت تجهیزات پزشکی و امدادی
حمایت از ایده ها نو در ساخت تجهیزات پزشکی و امدادی

سینا مدیکال

تجهیزات پزشکی و امدادی نوین

مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

_

محصولات 

رویکرد استارت آپ
مشاوره جهت کسب پروانه تولید
صادرات محصولات پزشکی و امدادی
مشارکت در ساخت تجهیزات پزشکی
پشتیبانی از ایده های نو پزشکی در ساخت و فروش
مشارکت در ساخت تجهیزات امدادی
همکاری در فروش محصولات پزشکی در فضای مجازی
image

تولید بدون کارخانه بر مبنای ایده های نو

مشتریا ن ما


  0
   0
   ثبت سفارش
   × Contact Us 24 Hours whatsappp