تولید تجهیزات پزشکی و امدادی
مشارکت در ساخت تجهیزات پزشکی و امدادی
حمایت از ایده ها نو در ساخت تجهیزات پزشکی و امدادی

سینا طب نوین

استارت آپ سینا طب نوین در جهت تولید تجهیزات مورد نیاز کشور در زمینه های پزشکی و امدادی شکل گرفته است

 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محصولات 

رویکرد استارت آپ

مشاوره جهت کسب پروانه تولید
صادرات محصولات پزشکی و امدادی
مشارکت در ساخت تجهیزات پزشکی
پشتیبانی از ایده های نو پزشکی در ساخت و فروش
مشارکت در ساخت تجهیزات امدادی
همکاری در فروش محصولات پزشکی در فضای مجازی
image

تولید بدون کارخانه بر مبنای ایده های نو


× پاسخگویی 24 ساعته